Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Kurz je akreditovaný MŠMT. Po jeho absolvování dostanete potvrzení (osvědčení) o absolvování kurzu. Pokračovat můžete kvalifikační zkouškou. Její úspěšné absolvování znamená, že obdržíte osvědčení o kvalifikační zkoušce, které Vás opravňuje získat vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“.

Kurz je určen všem, které milují děti a chtějí se péči o jejich zdravý tělesný a duševní vývoj věnovat profesionálně. V praxi to například znamená, že osvědčení využijete jako uchazečka o práci v mateřských centrech i jako chůva, která nabízí individuální hlídání dětí na ŽL, nebo v případě, že zvažujete založit vlastní školku. 

 obsah:

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/ dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení ditěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

cena: 15 500 CZK

v ceně: studijní materiály, káva, čaj

časová dotace: 160 hodin, z toho 112 hodin praxe ve smluvním zařízení 

pod vedením odborného garanta praxe

______________________________________

nabídka zkoušky před autorizovaným orgánem:

cena: 5000 Kč 

cena pro skupiny dle individuální domluvy

aktuální termín: viz pravý sloupec

jak se přihlásit:

 • telefonicky: mob.: 777 327 155
 • e-mailem: registrace@amsolvo.cz
 • on - line přihláškou ( viz pravý sloupec)

 

    PŘIHLÁŠKA (sloupec vpravo na úvodní straně)

 

 

 

 

Fotogalerie: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Otázky a odpovědi: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Je možné získat nějakou slevu?

Nejen to, kurz můžete mít zdarma, pokud jste vedeni na úp. Pochopitelně vše musí projít schvalovacím procesem. Počítejte tedy s tím, že zařizovat začnete nejpozději měsíc před začátkem kurzu. 

Na uvedené lednové akreditované kurzy lze získat slevu pro samoplátce (hradí si kurz ze svých zdrojů), a to dle aktuálních slevových akcí.  Podmínkou je odeslaná přihláška a zaplacená první splátka k uvedenému datu. 

Jak dlouho trvá jeden školicí den?

V případě, že výuka začíná ráno, potom 8 vyučovacích hodin (vyučovací hodina je 45 minut, stejně jako ve škole). U večerních kurzů je to méně, obvykle 6 vyučovacích hodin. Výše uvedené informace se týkají teoretické výuky. Praktickou část, termín a čas si domlouváte v našem smluvním zařízení s garantem praxe tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Součet všech hodin praxe je 112, ale zde se jedná o 60 minutové hodiny.

Jsou zkoušky těžké?

Zkoušky jsou náročné, jednak obsahem, ale také rozsahem znalostí a dovedností, které budete muset předvést. To ale neznamená, že je nemožné je zvládnout. Základem je aktivně pracovat na seminářích, ptát se, pokud Vám něco není jasné, diskutovat o problému a samozřejmě se připravovat i z materiálů, které Vám budou k dispozici. Smyslem není učit se definice a poučky nazpaměť, ale prokázat přehled v současných trendech týkajících se rozvoje dítěte ve všech oblastech a umět agumentovat a zdůvodnit vlastní postoje, dovednosti a zkušenosti. Tedy - prokázat se jako kompetentní chůva.

Mám jenom základní vzdělání, mohu absolvovat kurz, případně zkoušku?

Na náš akreditovaný kurz  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky i Chůva pro dětské koutky přijímáme i uchazeče se základním vzděláním. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsme se setkali s účastnicemi se základním vzděláním, které díky soustavnému vzdělávání se v tomto oboru měly skvělé vstupní znalosti a dovednosti. 

Mám nabídku práce v mateřské škole jako chůva přes projekt MŠMT (šablony). Stačí mi tento kurz?

Nejedná se o typ kurzu, důležitá je Vaše kvalifikace. Tu získáte složením zkoušky a obdržením certifikátu. Zkouška Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás činí kvalifikovanou. Pro tento projekt by Vám postačilo složit i méně náročnou zkoušku Chůva pro dětské koutky.

Co potřebuji ke zkoušce?

Na zkoušku potřebujete:

1. potvrzení od lékaře s textem: Netrpí vadou řeči a ani onemocněním, které by jí znemožňovalo vykonávat povolání chůvy.1)

2. občanský průkaz či jiný doklad totožnosti

1)Závažná endokrinní onemocnění. Duševní poruchy. Poruchy chování. Závažná psychosomatická onemocnění. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění. Závažná nervová onemocnění

Dokdy se musím přihlásit na zkoušku?

Je nezbytné zaslat přihlášku nejpozději cca 10 dnů před termínem. Přihlášku vyplňujte prosím pečlivě, tedy například oficiální tvar křestního jména, příjmení tak, jak jej máte v občanském průkazu, titul, pokud jej chcete na certifikátu, funkční číslo mobilu i správná e-mailová adresa. Každá nepřesnost působí problémy nám í Vám.

Diskusní téma: Najde chůva uplatnění nejen ve velkých městech?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

 

Jak se přihlásit:

 • telefonicky: mob.: 777 327 155
 • e-mailem: registrace@amsolvo.cz
 • on-line přihláškou, viz níže