pro MŠ například:

 • Matematická pregramotnost, seminář a dílna, 7795/2017-1-262
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku 16, seminář, 28990/2017-1-1042
 • Dvouleté děti v MŠ učitelé MŠ, seminář a dílna, 7795/2017-1-262
 • Vychováváme čtenáře v mateřské škole, seminář a dílna, 1243/2017-1-13
 • Individualizace v mateřské škole učitelé MŠ, seminář a dílna, 7795/2017-1-262

ZŠ a SŠ


 • Pedagogická diagnostika v praxi 16, seminář a dílna, 28990/2017-1-1042
 • Hodnocení žáků s ohledem na specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH 16, seminář a dílna , 28990/2017-1-1042
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců 16, seminář, 28990/2017-1-1042
 • Jak na IVP a PLPP 16, seminář, 28990/2017-1-1042
 • Pedagogická diagnostika a hodnocení 32, seminář a dílna, 28990/2017-1-1042
 • Jazykové bariéry a specifika hodnocení 32, seminář, 28990/2017-1-1042
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH I, seminář a dílna, 32608/2016-2-831
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH II, seminář a dílna, 32608/2016-2-831 J
 • Jak na IVP žáka ZŠ, seminář, 32608/2016-2-831
 • Jak na PLPP v rámci podpůrného opatření I. stupně, seminář, 32608/2016-2-831
 • Pedagogická diagnostika v praxi I učitelé 1.stupně ZŠ, seminář a dílna, 32608/2016-2-831
 • Pedagogická diagnostika v praxi II učitelé 1.stupně ZŠ, seminář a dílna, 32608/2016-2-831
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců I, seminář, 32608/2016-2-831
 • Překonávání jazykových bariér u dětí a žáků cizinců II, seminář, 32608/2016-2-831
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku I učitelé MŠ, seminář, 1243/2017-1-13
 • Pedagogická diagnostika v předškolním věku II, seminář, 1243/2017-1-13
 • Vychováváme čtenáře na základní škole, seminář a dílna 201632608/2016-2-831
 • Jak připravit zajímavou výuku poutavou formou pro žáky ZŠ a SŠ, seminář , 30083/2014-1-672
 • Osobnostně sociální výchova 24, seminář a dílna, 871/2018-1-12
 • Mentoring II, seminář a dílna , 7645/2015-2-213
 • Mentoring III, seminář a dílna, 7645/2015-2-213
 • Zvyšování pedagogických kompetencí, seminář a dílna, 7645/2015-2-213

a další...