STUDIUM PRO VYCHOVATELE 

Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

hodinová dotace 80 hod.

kombinace prezenčního vzdělávání, webinářů, samostudia a online konzultací

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

Brno

místo konání: Nové Sady 581/16, 602 00 Brno-střed

termín konání: 10.09.2022 - 29.04.2023 (září: 10. a 11., říjen: 15. a 16., listopad: 12. a 13., prosinec: 3. a 4., duben: 22. a 23.)

čas vždy: 8:30 - 15:00 prezenční setkání

                    8:30 - 12:30 online setkání

zkouška: 29.04.2023

České Budějovice

místo konání: Lannova tř. 16, 370 01 České Budějovice

termín konání: 21.10.2022 - 21.04.2023 (říjen: 21. a 22., listopad: 25. a 26., prosinec: 3., 4., 9., 10. a 11., leden: 13. a 14., únor: 17. a 18., březen: 10. a 11.)

čas vždy: 8:30 - 15:00 prezenční setkání

                    8:30 - 12:30 online setkání

zkouška: 21.04.2023

Praha

místo konání: Školská 32, 110 00 Praha

termín konání: 30.09.2022 - 25.06.2023 (září: 30., říjen: 1., 2.,21., 22., 23., listopad: 25., 26., 27., prosinec: 3., 4.,... pro 2. semestr budou termíny upřesněny později)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek) prezenční setkání

                    8:30 - 13:30 (sobota, neděle) prezenční setkání

                    8:30 - 12:30 online setkání

zkouška: 23. - 25.06.2023

Plzeň

místo konání: bude upřesněno

termín konání: 23.09.2022 - 29.04.2023 (září: 23., 24., 25., říjen: 21., 22., 23., listopad: 4., 5., 6., prosinec: 3., 4.,     duben: 22., 23.)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek) prezenční setkání

                    8:30 - 13:30 (sobota, neděle) prezenční setkání

                    8:30 - 12:30 online setkání

zkouška: 29.04.2023


STUDIUM PEDAGOGIKY

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

hodinová dotace 120 hod.

pouze prezenčně, víkendová setkání

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti učitele.

Brno

místo konání: Nové Sady 581/16, 602 00 Brno-střed

termín konání: 10.09.2022 - 09.06.2023 (září: 10. a 11., říjen: 15. a 16., listopad: 12. a 13., prosinec: 3. a 4., leden 7. a 8., únor: 25. a 26., březen: 25. a 26., duben: 29. a 30.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 09.06.2023

České Budějovice

místo konání: Lannova tř. 16, 370 01 České Budějovice

termín konání: 21.10.2022 - 23.06.2023 (říjen: 21. a 22., listopad: 25. a 26., prosinec: 9., 10. a 11., leden: 13. a 14., únor: 17. a 18., březen: 10. a 11., duben: 21. a 22., květen: 19. a 20., červen: 9. a 10.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 23.06.2023

Praha

místo konání: Školská 32, 110 00 Praha

termín konání: 30.09.2022 - 25.06.2023 (září: 30., říjen: 1., 2.,21., 22., 23., listopad: 25., 26., 27.,... pro 2. semestr budou termíny upřesněny později)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

ukončení: 23. - 25.6.2023

Plzeň

místo konání: bude upřesněno

termín konání: 23.09.2022 - 09.06.2023 (září: 23., 24., 25., říjen: 21., 22., 23., listopad: 4., 5., 6., prosinec: 3., 4., leden: 7., 8., únor: 25., 26., březen: 25., 26., duben: 29.)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

zkouška: 09.06.2023


STUDIUM PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU

Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání

hodinová dotace 124 hod.

pouze prezenčně, víkendová setkání

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: SŠ S MATURITOU

Brno

místo konání: Nové Sady 581/16, 602 00 Brno-střed

termín konání: 10.09.2022 - 09.06.2023 (září: 10. a 11., říjen: 15. a 16., listopad: 12. a 13., prosinec: 3. a 4., leden 7. a 8., únor: 25. a 26., březen: 25. a 26., duben 22., 23., 29. a 30., květen: 27. a 28.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 09.06.2023

České Budějovice

místo konání: Lannova tř. 16, 370 01 České Budějovice

termín konání: 21.10.2022 - 17.06.2023 (říjen: 21. a 22., listopad: 25. a 26., prosinec: 9., 10. a 11., leden: 13. a 14., únor: 17. a 18., březen: 10. a 11., duben: 21. a 22., červen: 2., 3. a 16.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 17.06.2023

Praha

místo konání: Školská 32, 110 00 Praha

termín konání: 30.09.2022 - 25.06.2023 (září: 30., říjen: 1., 2.,21., 22., 23., listopad: 25., 26., 27.,... pro 2. semestr budou termíny upřesněny později)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

ukončení: 23. - 25.6.2023

Plzeň

místo konaní: bude upřesněno

termín konání: 23.09.2022 - 09.06.2023 (září: 23., 24., 25., říjen: 21., 22., 23., listopad: 4., 5., 6., prosinec: 3., 4., leden: 7., 8., únor: 25., 26., březen: 25., 26., duben: 22., 23., 29., květen: 27., 28.)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

zkouška: 09.06.2023

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Aktuálně nabízíme online semináře přes MS TEAMS vždy od 17,oo do 18,30 

Vyberte si prosím z nabídky:

Běžná dětská onemocnění

Cvrčci ve školce   17.3., 31.3., 13.4., 28.4. 

Nezapomeňte nezapomínat

První pomoc u dětí

Dívej se a poslouchej: základy pedagogické diagnostiky

Komunikace jako klíč k bráně úspěchu aneb Mám klíč

Komunikace jako klíč k bráně úspěchu aneb Učím se jej používat

Komunikace jako klíč k bráně úspěchu aneb Můj osobní klíč

Komunikace jako klíč k řešení problémů aneb Ne úplně tajný návod


kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

Kurz je určen zájemcům o podnikání v oboru.

časová dotace: 54 hodin

termín konání: 05.09.2022 - 19.10.2022 (září: 5. - 8., 12. - 15., 19. - 22., 26. - 29., říjen: 3, - 6., 10. - 13., 17. -19.)

online příprava přes MS TEAMS v čase 17,oo - 18,30

cena: 8.000Kč                  pro absolventy: 3.000Kč

kurz Chůva pro děti v dětské skupině 

Je určen zájemcům o práci v dětské skupině. 

časová dotace: 64 hodin

termín konání: 05.09.2022 - 27. 10.2022 (září: 5. - 8., 12. - 15., 19. - 22., 26. - 29., říjen: 3, - 6., 10. - 13., 17. - 20.,24. - 27.)

online příprava přes MS TEAMS v čase 17,oo - 18,30

cena 9.000Kč                   pro absolventy: 3.000Kč 

kurz Chůva pro děti v dětské skupině rozdílový 

Je určen absolventům zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

časová dotace: 10 vyučovacích hodin

termín konání: 20. - 27.10.2022 (říjen : 20., 24., 25., 26. a 27.)

online příprava přes MS TEAMS v čase 17,oo - 18,30

cena: 2.000Kč                 pro absolventy: 1.000Kč 


STUDIUM PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU

Studium pro ped. vol.č., kt.vyk. komplex. přím. ped. činn.v zájmovém vzdělávání

hodinová dotace 40 hod.

pouze prezenčně, víkendová setkání

POŽADOVANÉ VZDĚLÁNÍ: SŠ BEZ MATURITY

Brno

místo konání: Nové Sady 581/16, 602 00 Brno-střed

termín konání: 10.09.2022 - 27.01.2023 (září: 10. a 11., prosinec: 3. a 4.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 23. - 27.1.2023

České Budějovice

místo konání: Lannova tř. 16, 370 01 České Budějovice

termín konání: 21.10.2022 - 27.01.2023 (říjen: 21. a 22., listopad: 25. a 26.)

čas vždy: 8:30 - 15:00

zkouška: 23. - 27.1.2023

Praha

místo konání: Školská 32, 110 00 Praha

termín konání: 30.09.2022 - 27.01.2023 (září: 30., říjen: 1., 2., 21., 22., 23.)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

zkouška: 23. - 27.1.2023

Plzeň

místo konání: bude upřesněno

termín konání: 23.09.2022 - 27.01.2023 (září: 23., 24., 25., prosinec: 3., 4.)

čas vždy: 14:00 - 19:00 (pátek), 8:30 - 13:30 (sobota, neděle)

zkouška: 23. - 27.01.2023

Kariérový poradce - akreditovaný kombinovaný  přípravný kurz (prezenčně a online) na profesní zkoušku

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu nebo Kariérový poradce pro zaměstnanost

termíny: 

10 000Kč

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004-R)

profesní zkouška

sleva 2.000 pro pedagogické pracovníky!

6 000 Kč

Syndrom vyhoření I

Syndrom vyhoření II


1. 000Kč

Zkouška 

Chůva pro dětské koutky 

nebo 

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky


ZKOUŠÍME: 

Praha, Holečkova 55

České Budějovice, Lanova 16

Brno, Králova 9

šablony: ano

5000 Kč

Asistent pedagoga 

120 hodin výuky, z toho 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a 40 hodin pedagogické praxe ve škole

ŠKOLÍME: nyní online

Praha 5, Holečkova 55

České Budějovice, Lanova 16

Brno, Králova 9

Kolín 

akreditace: ano

šablony: ano

12. 000Kč

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

termín konání: od 15.6. - 9.7.2020, pondělí a čtvrtek, celkem 6 webinářů, 15,oo - 16,30

webinář a e-learning, příprava na profesní zkoušky

časová dotace celkem 48 hodin

profesní zkouška (5.000Kč) je v ceně

9.000 Kč

Zdravotník zotavovacích akcí

časová dotace: 41 hodin

termín konání: připravujeme 

místo konání: 

České Budějovice

Kurz Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky

termín konání: ZDE

časová dotace: 160 hodin

čas: 

ŠKOLÍME:

Praha, Holečkova 55

České Budějovice, Lanova 16

Brno, Králova 9

Online webináře

akreditace: MSMT-21225/2016-1/532

šablony: ano


18 500 Kč

Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R)

termín konání: připravujeme 

webinář a e-learning, příprava na profesní zkoušky

časová dotace celkem 48 hodin

profesní zkouška (5.000Kč) není v ceně