Informace o zkoušce Personalista (kód: 62-007-N)

Zkouška se koná dne 22.8.2013, začátek je v 10,oo. Místem konání je Střední škola obchodu a služeb v Brně, Jánská 22. Přihlášeným účastníkům je zaslána pozvánka. 

 

Vítejte na našich stránkách 

Společnost AM Solvo vznikla v roce 2008 a od té doby nabízí firemní vzdělávání, vzdělávání pedagogů a úředníků. Specializuje se na oblast mentoringu, a to jak na nabídku externí podpory, zejména pro školy, tak na vzdělávání interních mentorů nebo audit nastaveného procesu mentoringu. Další oblastí, které se věnujeme od počátku naší činnosti, je řízení lidských zdrojů, analýza personálních činností a implementace nových trendů. Třetím pilířem naší činnosti se stala mediace - alternativní řešení konfliktů, zejména z oblasti rodinné, sousedské, pracovní, partnerské a obchodní.
 

 

de-Aktuality

Diese Rubrik enthält keine Artikel.

 

Stáže ve firmách

Máte zájem o půlroční stáž ve vzdělávací agentuře? Chcete získat praxi a uplatnit svoje nově získané zkušenosti? Čtěte více o projektu Stáže ve firmách-

Komu je projekt určen?

Jaké stáže se nabízejí?

a další informace

 

 

O projektu jste se mohli dozvědět také ve zprávách Prima FTV:  https://play.iprima.cz/all/301181/2317

O projektu se hovoří od 22 sekundy.

Novinky v oblasti rekvalifikací

 

in: https://prazsky.denik.cz/ekonomika/nezamestnani-si-mohou-zv20120104.html

Může si nezaměstnaný nyní zvolit rekvalifikaci sám? Pokud ano, za jakých podmínek?

Uchazeč o zaměstnání si může od ledna sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní činnosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč.

Kdy tedy ÚP rekvalifikaci přesně hradí?

Úřad práce zvolenou rekvalifikaci uhradí pouze v případě, když předem vydá zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného absolvování kurzu rekvalifikační kurz uhradí. Celková finanční částka, kterou může Úřad práce vynaložit na zvolenou rekvalifikaci jednoho uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání, nesmí v období tří po sobě následujících kalendářních let ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci přesáhnout částku 50 tisíc korun.

Větší volnost při výběru rekvalifikace

 

Uchazeč o zaměstnanání si bude moci sám vybrat rekvalifikační kurz.  Úřad práce tuto nabídku posoudí, jestli splňuje podmínky pro její uhrazení. Pro tento případ je stanoven limit úhrady ceny v maximální výši 50000 korun za 3 kalendářní roky. V případě, že cena kurzu limit přesáhne, rozdíl zaplatí sám, uchazeč.

                                                                                                                                                              převzato z Přílohy MF Dnes s názvem Změny 2012

Co znamená tato informace v praxi? Obraťte se na nás a vyberte si z široké nabídky našich rekvalifikačních kurzů. Většinu najdete na našich stránkách, některé jsou v akreditačním řízení, případně nás můžete inspirovat k vytvoření nového programu. A proč si vybrat právě nás?

  • standartně nabízíme školení v Brně, Hodoníně, Kyjově a Břeclavi
  • ale lze se domluvit i na jiných místech školení
  • v případě že do dvou měsíců nebudeme otevírat kurz, o který máte zájem, nabídneme Vám kurz individuální
  • nabízíme nadstandartně příjemné prostředí a vstřícný přístup lektorů
  • u řemeslných kvalifikací je samozřejmostí praxe v renomovaných firmách
  • rekvalifikační zkouška následuje bezprostředně po kurzu a úspěšným účastníkům je ihned vydáno osvědčení
  • u všech dílčích kvalifikací zajišťujeme zkoušku u autorizovaných osob, a to za výhodnou cenu
  • nejsme agentura práce, ale díky kontaktům s mnoha firmami, které s námi spolupracují například na rekvalifikacích, můžete získat informace o pracovních příležitostech
  • u řemeslných kvalifikací tato informace platí dvojnásob: praktickou část absolvujete ve firemním prostředí, to může znamenat navázání kontaktů bezprostředně po ukončení rekvalifikace nebo alespoň do budoucna

Umfrage

Využili byste možnosti účastnit se projektu Stáže ve firmách?

Rozhodně ano (67)
60%

Musel/a bych o projektu vědět víc (15)
14%

Nevím (10)
9%

Ne (19)
17%

Stimmen insgesamt: 111

Diskusní téma: Stáže ve firmách

Es wurden keine Beiträge gefunden.

Neuer Beitrag