KARIÉROVÝ PORADCE PRO VZDĚLÁVACÍ A PROFESNÍ DRÁHU (KÓD: 75-004-R)


Obsah

  • Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)
  • Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
  • Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
  • Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
  • Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
  • Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
  • Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
  • Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)