KARIÉROVÝ PORADCE PRO ZAMĚSTNANOST


Příprava k profesní zkoušce formou webináře a e-learningu.

termíny: 12.5. - 29.5.2020, 6x webinář + e-learning

Obsah:

Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérních informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem (jednotlivcem i skupinami)
Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
Kritéria hodnocení Způsob ověření
Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
Skupinové a individuální poradenství o možnostech profesního uplatnění uchazečů o zaměstnání
Orientace v přehledech, statistikách, analýzách a prognózách trhu práce

Posuzování vhodnosti pracovních míst z hlediska kvalifikace, praxe a preferencí uchazeče svůj text...