Komunikace jako klíč k bráně úspěchu aneb Mám klíč...

Komu je určen: chůvám, asistentům, pedagogům, rodičům

Cílem je seznámit se se základními pojmy v oblasti neverbální komunikace a s technikami aktivního naslouchání. Společně budete přemýšlet o moci slov a významu gest tak, abyste byli připraveni v dalších dílech řešit konkrétní situace z běžného provozu - s rodiči, kolegy i dětmi. Seminářem Vás provede lektorka, mentorka pedagogických kompetencí a mediátorka zapsaná u MS ČR

Lektor: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

Čas: 17, oo - 18,30 (2 vyučovací hodiny)

Forma: webinář, 4 vyučovací hodiny

Místo konání: MS TEAMS

Cena: 500Kč/ absolventská cena 300Kč

Kontakt:

Mgr. Štěpánka Stratilová, e-mail: stepanka.stratilova@amsolvo.cz, mob.: 775 327 020 svůj text...