LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (kód: 75-001-T)


Hledáte lepší pracovní pozici nebo možnost přivýdělku? Jste odborník ve své profesi a chcete zkušenosti a dovednosti předávat dál jako interní nebo externí lektor? Nebo hledáte nové zaměstnání v oblasti vzdělávání dospělých či se chcete stát členem zkušební komise v rámci NSK? Kurz a následně kvalifikační zkouška Vám umožní získat náskok před konkurencí. 

Nabízíme Vám přípravu na míru formou webináře a on-line konzultací a e-learningu.
Společně s lektorem projdete všemi body hodnotícího standardu, tak, abyste byli připravení ke zkouškám a pro svoji lektorskou praxi jak po teoretické stránce, tak po stránce praktické. Kurzem Vás provede zkušený lektor, zástupce autorizované osoby pro danou profesi.  je koncipován jako webinář a e-learningová příprava na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání.

termín: 
cena: 9.000 Kč  za přípravu včetně zkoušky

Obsah

Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých

Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí

Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky

Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu

Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek

Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou

Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programuHodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí