MENTORING 

Číslo jednací: 871/2018-1-12

Seminář je určen učitelům i všem vedoucím pracovníkům škol mateřských, základních a středních. Představuje úvod do problematiky a navrhuje každému účastníkovi možnosti, jak dál s tématem pokročit: od prvotních informací a k možnému výcviku v kvalifikovaného mentora. Pokud máte mentoring ve svých vzdělávacích plánech a přemýšlíte, jak jej uchopit, seminář Vám nabídne rozličné možnosti a rozebere jejich výhody právě pro Vaši školu. 

Časová dotace: 8 nebo 24 nebo 80 vyučovacích hodin

termín konání: 

místo konání: 

Cena: 

OBSAH SEMINÁŘE:

  •  Kvalita práce, co očekáváme. Zamyšlení nad tím, co vnímáme jako kvalitu, jaká je běžná praxe a kam bychom chtěli směřovat.
  • Vysvětlení pojmů: mentoring, mentor, mentee. Kde a proč se mentoring využívá. Jaké jsou jeho cíle. Co je a co není mentoring.
  • Mentoring, koučink a supervize.
  • Čtyři základní úlohy mentora
  • Facilitativní mentoring
  • Mentoring a personální činnosti
  • Pozorování aktivit: na co se zaměřit. Jak lze pozorované zaznamenat: seznámit se se způsoby zaznamenání toho, co lze vidět,přemýšlet o vlastních variantách, vnímat přednosti a nedostatky těchto metod.
  • Rozhovor s menteem: metody aktivního naslouchání.Komunikační dovednosti. Komplexní dostupné zdroje. Techniky otevřeného naslouchání.
  • Mentorský rozhovor (plánování, monitoring, rozbor, aplikace).
  • Plán dalšího postupu: jak předat zpětnou vazbu a podnítit jej k dalšímu seberozvoji

Lektor: Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA lektorka, konzultantka, mentorka, mediátorka, manažerka
Od roku 2000 působí jako lektorka (alternativní formy výuky, komunikace, mediace), od roku 2006 se věnuje také oblasti řízení lidských zdrojů, mentoringu (přes 750 hodin přímé práce), zavádění a analýze mentoringové praxe a tvorbě metodiky systému mentoringu ve firmách, školách a úřadech (např. Krajský úřad Kraje Vysočina) a zavádění systému interních mentorů. Mimo výše uvedené aktivity se zabývá alternativním řešením sporů a je zapsanou mediátorkou v registru Ministerstva spravedlnosti.