název semináře místo konání termín cena 
Hry ve výuce jazyků Praha 4  2. a 9.5. a 5. a 12.6. 2000Kč

POZOR: MIMOŘÁDNÁ SLEVA, CENA PO SLEVĚ POUZE 500 KČ
Obsah akce:
 
Účastníci semináře se seznámí s různými hrami, které lze cíleně a smysluplně zařadit do výuky cizích jazyků (zejména Nj), a to tak, aby umožnili svým žákům si hravou formou osvojit nejen slovní zásobu, syntaktické struktury, výslovnost, ale také gramatické jevy. Účastníci si prakticky vyzkouší různé hry, které jsou zaměřeny svou obtížností na všechny stupně dle SERRJ, a zároveň odpovídají RVP. Dále bude na semináři prodiskutováno, jak lze různé hry modifikovat tak, aby byly aktivity stále aktuální a pro žáky nové, ale aby byly také možné využít pro různé úrovně pokročilosti žáků. Tematicky se objeví hry k nacvičování slovní zásoby (např. měsíce, počasí, zvířata, čísla,…), syntaktické a gramatické struktury (předložky, časování sloves, skládání vět, trpný rod, minulý čas, ad.). Účastníci se seznámí s takovými hrami, které nejsou nijak náročné na přípravu a při výuce ani na čas. Dále se účastníci seznámí s takovými aktivitami, kterými lze třídu/skupinu rozdělit ve výuce tak, aby společně pracovali nejen žáci s podobnou jazykovou úrovní, ale také aby byli začleněni žáci jazykově slabší. 
Konkrétní aktivity: Živé pexeso, lodě, lámaná věta, Vampir, Bang, Sejdeme se, Stationenlernen, ad. 
 
Forma: prezenční
 
Cíl: 
 
Cílem semináře je poskytnout učitelům cizích jazyků praktické náměty pro smysluplné využití her při výuce cizího jazyka, a to tak, aby hra nebyla pouze za odměnu, ale stala se prostředkem k osvojování gramatických, syntaktických a samozřejmě převážně komunikačních dovedností. Díky těmto získaným znalostem pak budou učitelé více motivovat nejen své současné žáky, ale i žáky budoucí, kteří o cizím jazyku, resp. o němčině teprve uvažují. 
 
Hodinová dotace:
 
seminář po 16 vyučovacích hodinách á 45 minut v termínech 2.5., 9.5., 5.6. a 12.6.2018 na adrese Donovalská 1684, Praha 4
 
Určeno všem učitelům cizích jazyků (zejména NJ, AJ) na ZŠ, SŠ, JŠ i VOŠ