Vzdělávání na klíč: pro firmy, úřady, školy...

 
  • Vzdělávání je vedeno interaktivní formou – interaktivní semináře, workshopy…
  • Metody volíme moderní, ale osvědčené – aktivní naslouchání, facilitovaná diskuze, metoda volných asociací, případové studie a jejich řešení, inscenační metody a hry …
  • Volba metody vždy vhodně koresponduje s obsahem, a to v závislosti na dlouhodobém cíli celého bloku, jednotlivého semináře a jednotlivé aktivity
  • Jedná se nejen o získávání  znalostí, ale především dovedností nutných k vytváření pracovních kompetencí: Orientace na výsledek, orientace na klienta, systematičnost, komunikace, odpovědnost a spolehlivost, práce s PC a cizí jazyk
  • Ctižádostí všech seminářů AM Solvo,s.r.o. je dokázat sladit strategické cíle zadavatele, cíle obsahu vzdělávání a také osobní cíle samotných účastníků školení.  Tento stav umožňuje motivovanost účastníků a tedy maximální efekt pro zadavatele.

·        

Firemní vzdělávání