POVEZ II

Komu je projekt určen?

 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace

 

Jak se projekt realizuje?

 
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek 85% na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.
Vzdělávání bude moci být zajištěno:
a) externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
b) interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.
Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.
 
 

Kde najdu další informace, odkazy a formuláře?

Formuláře a další informace najdete na stránkách úřadu práce nebo můžete volat na 777327155

 

Jaké jsou změny POVEZ II oproti POVEZ?

 
•       Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
•       15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
•       Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
•       Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
•       Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
•       Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku