Metrolog organizace

Komu je školení metrologie - školení metrolog organizace určen?
Školení metrolog organizace je určen především pracovníkům organizací, kteří vykonávají, nebo budou vykonávat funkci metrologa. Může být i vhodným doplňkem k rozšíření znalostí pracovníkům pracujícím v oblasti kvality, manažerům kvality, interním auditorům kvality, nebo jen zájemcům dozvědět se více o metrologii.
 
Co Vám školení metrologie přinese?
Díky školení metrolog organizace zjistíte základní informace o národním metrologickém systému ČR, naučíme Vás jak zajistit dodržování předpisů v oblasti metrologie, získáte informace o ověřování pracovních měřidel stanovených a kalibraci pracovních měřidel nestanovených, o obecných zásadách metrologie z hlediska technických norem a systémů managementu kvality, naučíte se znát metrologické názvosloví, zjistíte informace o možnostech vybudování a popsání metrologického systému organizace (firmy) splňující požadavky právních a technických předpisů.
 
Náplň školení metrolog organizace
Požadavky platné legislativy ČR v oblasti metrologie
Národní metrologický systém ČR
Jednotky SI
Základní pojmy (měření a měřidla v organizaci)
Základy metrologie organizace (povinnosti organizace, ověření a kalibrace měřidel, schéma návaznosti měřidel a měření, metrologický systém organizace v praxi)
Výklad kapitoly 7.6 normy ČSN EN ISO 9001:2009
Výklad normy ČSN EN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení - kapitoly 4-8
Závěrečný písemný test 
 
Cena školení metrologie
2.490,- Kč bez DPH za osobu. V případě většího počtu zájemců z jedné společnosti nabízíme výhodnější podmínky. Nabídku Vám zpracujeme do 10 minut po obdržení Vaší poptávky.
 
Délka školení metrolog organizace: 8 hodin
 
Odborný garant: Ing. Stanislav Kobylka
 
Metoda výuky: Školení metrologie - Školení metrolog organizace probíhá formou přednášky, případových studií a modelových situací a diskuze
 
Forma ukončení: Vydání OSVĚDČENÍ o úspěšném absolvování školení metrolog organizace
 
Kde proběhne školení: Školení metrologie je možné se zúčastnit v našem školicím středisku v Brně, jsme ale připraveni zorganizovat školení přímo ve Vaší společnosti a ukázat Vám uplatnění legislativy metrologie přímo Vaší společnosti.