Komunikace

 

Název kurzu:  Rétorika aneb Jak mluvit a jednat s lidmi

Typ: cyklus interaktivních seminářů s důrazem na nácvik dovedností a zpětnou vazbu

Časová dotace:  3 x 7 vyučovacích hodin,  samostudium

Výstup:  certifikát o absolvování (časová dotace 40 hodin výuky, výcviku, konzultací a samostudia)

Počet účastníků:  max. 15

Lektor:  Mgr. et Mgr. Iva Stratilová vystudovala obor jazyk český a literaturu na MU Brno. Svoje znalosti prohlubovala dalším studiem bohemistiky na Jihočeské univerzitě a dalším průběžným vzděláváním se. Jako akreditovaná mediátorka AMČR se specializuje na nenásilnou komunikaci a facilitaci. Svoje kurzy a semináře komunikace vede interaktivní formou, s velkým důrazem na individuální potřeby a pokrok každého účastníka.

Anotace: Cyklus interaktivních seminářů a tréninků je určen zájemcům o základy komunikace.  Zábavnou formou (protože humor ke komunikaci patří) provedeme účastníky krok po kroku jejími základy. Už od prvního setkání se budou účastníci aktivně zapojovat a pracovat na těch úkolech, které si – mimo cíle skupiny – nastaví.  Naším záměrem je, aby se pro ně komunikace stala prostředkem příjemnějšího života, snazší domluvy s partnerem a dětmi, případně i postupu v zaměstnání nebo změně kariéry…

 

Obsah:

1. den

Cíl:  motivovat se historickými zkušenostmi, přejít k současnosti a využití rétoriky pro moderního člověka, nahlédnout na rétoriku z mnoha úhlů, naučit se pracovat s neverbálními sděleními, rozlišovat jednotlivé projevy neverbality u druhého mluvčího a cíleně pracovat se svojí neverbalitou

A.Část úvodní a seznamovací – s účastníky, lektorem a obsahem kurzu. Budeme přemýšlet o svých očekáváních a nastavíme si každý cíle, kterých chceme na konci kurzu dosáhnout. Umožní nám to vést společně strávený čas efektivně a užitečně.

 

1. Úvod - upřesnění cílů, nastavení pravidel

2. Něco málo z historie

3. Rétorika pro současníka

4. Řeč mluvená, viděná a psaná

5. Shrnutí, nastavení osobních cílů

 

B.Komunikace beze slov…  Dopřejeme si celý blok na část komunikace, která nám může mnohé odhalit, může podtrhnout to, co říkáme, nebo celou naši promluvu zhatit… Jak na neverbální komunikaci, aby byla naší účinnou zbraní?

 

1. Komunikace neverbální

2. Skupiny neverbálních projevů

3. Kam útočí neverbální sdělení?

4.Kanály neverbální komunikace

5.Shrnutí, práce s cíli

 

2. den

Cíl:  Pracovat s typologií dle MBTI, poznat svůj typ, hledat a nacházet svoje silné a slabé stránky ( s ohledem na osobnostní typ), přemýšlet společně o tom, jak typologie ovlivňuje naši vzájemnou komunikaci,  jak reagovat na různé typy lidí, naučit se základům aktivního naslouchání a procvičovat jednotlivé techniky, zaměřit se na různá další úskalí techniky mluvního projevu a ověřovat si, zda postupujeme k nastaveným cílům.

 

C.Část velmi osobní... Všichni to známe. Zaručené rady a tipy. Obecné návody a doporučení. Někdy fungují, jindy hůř a někdy s nepochopitelnou zlomyslností působí přesně opačně. Nejsme všichni stejní, máme různá přání, cíle, hodnoty, životní zkušenosti a jsme různými typy osobnosti.

Proto různé jsou i cesty, jak dosáhnout cíle…

 

1. Obecně platná doporučení? Proč někdy nefungují?

2. Kdo jsem já?

3.… a kdo jsi ty

4. Typologie osobnosti a rétorika

5.Shrnutí a práce s cíli

 

D.Část pilující. Už víme, proč se chceme a potřebujeme naučit komunikaci, víme také, jak používat gesta, mimiku, jak důležité je oblečení… Víme, jaký vliv na komunikaci má naše osobnost a osobnost partnera v komunikaci. Čeká nás tedy zvládání trémy, pilování techniky a zamýšlení, jak s novými dovednostmi naložit.

 

1.Technika řeči

2. Rétorika a psychologie

3. Shrnutí  a práce s cíli

 

3. den

Cíl:  Ověřovat získané dovednosti v rozličných cvičeních, dávat zpětnou vazbu kolegům , kontrolovat nastavené osobní cíle, získat doporučení k dalšímu rozvoji a přemýšlet o cíleném využití získaných dovedností.

 

E.Část s názvem Těžko na cvičišti, lehko na (rétorickém) bojišti by měla vyjádřit cíl i obsah. S vědomostmi a znalostmi předchozích lekcí, se zkušenostmi z kratších cvičení nás čeká závěrečná práce. Cvičení a evaluace, která by měla účastníkům dodat sebedůvěru pro uplatnění dovedností v praxi a inspiraci pro další vzdělávání v oboru.

 

1. Videotrénink

2. Evaluace

 

F.Stává se často, že zvládneme nové dovednosti, ale úplně přesně nevíme, co s nimi. Ponoříme se do běžných činností, necháme se zahltit bezprostředními povinnostmi… Nadšení, radost a elán z nového postupně vyprchá a my po čase zjistíme, že příležitost jsme, tak trochu, promrhali. Jak tedy nové poznatky skutečně zúročit? Jak si nenechat příležitost rozplynout mezi prsty? Poslední část je tedy o tom

 

3. Jak rozvíjet rétorické dovednosti dál?

4. Rétorika v praxi a profesích

5. Plán dalšího rozvoje v oblasti komunikace

6. Individuální konzultace