Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: příprava na zkoušku

Kurz je přípravou na kvalifikační zkoušku. Doporučujeme jej těm, kteří mají dostatečnou praxi s jinými než vlastními dětmi a pouze potřebují podpořit v teoretické části. Tuto buď absolvují v plném rozsahu nebo si mohou zvolit kratší, třídenní variantu. Vzhledem k tomu, že zájemci o dotaci kurzu přes úp mají absolvovat akreditovaný kurz, není tento pro ně vhodný a odkazujeme je na akreditovaný v časové dotaci 160 hodin.
 
 obsah:
 
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
Poskytování první pomoci dítěti/ dětem
Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
Vedení ditěte k hygienickým návykům
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska
Uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 
cena: 5.000 CZK/ výběr nejnáročnějších témat - nabízíme jako kurz Profesionální chůva 3
          7.000 CZK/ celá teorie  - nabízíme jako kurz Profesionální chůva 6
          
v ceně: studijní materiály, káva, čaj
 
časová dotace: dle domluvy
 
______________________________________
 
nabídka zkoušky před autorizovaným orgánem:
 
cena: 5.000 Kč 
 
cena pro skupiny dle individuální domluvy
 
aktuální termín: viz pravý sloupec
 
jak se přihlásit:
 
telefonicky: mob.: 777 327 155
e-mailem: registrace@amsolvo.cz
on - line přihláškou (viz pravý sloupec)