Chůva pro dětské koutky (kód:69-018-M)

Hledáte perspektivní zaměstnání? Rádi pracujete s dětmi? Absolvujte s námi rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT. Jeho cílem je seznámit účastníky s první pomocí, se základy pedagogiky a psychologie a připravit na možná úskalí práce profesionální pečovatelky o děti.

obsah kurzu:

  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
  • Poskytování první pomoci dětem
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte
  • Řešení situace v dětském kolektivu z pedagogicko - psychologického hlediska
  • Uplatňování znalosti o vývojových etapách dítěte v praxi
  • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky


časová dotace: 60 hodin (30 hodin teorie, 30 hodin praxe)

cena přiobsazeném kurzu: 8.500Kč

cena za zkoušku: 5.000Kč

 

Praha 5, nám. 14. října 1307/2

Termíny: 18.6. - 29.8.2014