Dlaždič

Obsah:

 • Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských prací, čtení prováděcích výkresů dlažeb
 • Orientace v kosnstrukčních řešení dlažděných chodníků a vozovek
 • Návrh pracovního postupu provádění a oprav chodníkových a vozovkových dlažeb z kamenných, betonových a jiných materiálů
 • Návrh pracovního postupu provádění a oprav dlažeb u lomového kamene při úpravách koryt vodních toků. jezů, a výtoků z přehrad
 • Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb
 • Zhotovování a úprava podkladů pod dlažby
 • Ruční sekání, řezání a úprava přirodních kamenů, cihelných a vetonových desek, kostek a jiných materiálů pro provádění dlažeb
 • Spárování dlažeb maltou a jinými materiály
 • Provádění a opravy kamenných betonovách chodníkovách a vozovkových dlažeb včetně lemování
 • Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů, a výtoků z přehrad
 • Provádění a opravy dlažeb, schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic
 • Provádění  a opravy dlažeb parkovišť a odstavných ploch
 • Bourání dlažeb a obrubníků
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, praovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždické práce
Počet hodin teorie: 50
Počet hodin praxe: 100
Počet hodin celkem: 150
 
Cena za kurz: 15 000 Kč
Cena za zkoušku: 5 000 Kč