Lektor dalšího vzdělávání 

(kód:75-001-T)

Hledáte lepší pracovní pozici nebo možnost přivýdělku? Jste odborník ve svoji profesi a chcete zkušenosti a dovednosti předávat dál jako interní nebo externí lektor? Nebo hledáte nové zaměstnání v oblasti vzdělávání dospělých? Kurz a následně kvalifikační zkouška Vám umožní získat náskok před konkurencí.

obsah kurzu:

  • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně volby didaktických pomůcek a volby metod
  • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníků vzdělávacího programu
  • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

časová dotace: 100 hodin

cena při obsazeném kurzu: 15.500Kč

.......................................................

cena za kvalifikační zkoušku: 5.000 Kč 

Pozn.: aktuální slevové akce hledejte v pravém sloupci