Manažer

Otázka umění asertivního chování a komunikace, čili zdravého prosazování sebe sama, ale ne na úkor druhých, by měla být trumfem každého správného manažera, také schopnost nakládat a hospodařit s časem, znát velmi dobře firemní kulturu své firmy, ztotožňovat se s ní. Stejně tak i dokázat při obchodních jednáních vyjednávat a vést rozhovory způsobem, aby manažer dosáhl vždy toho, k čemu obchodní jednání bylo nasměrováno a zacíleno. Chcete se těmto záležitostem přiučit?

I správná volba je znakem dobrého manažera. Tak to udělejte a vyberte si náš kurz s názvem „Manažer“, který obsahuje již zmíněné oblasti.

akreditace: 26168/09-24/1150

obsah:

  • Základ manažerských dovedností I
  • Základ manažerských dovedností II
  • Vyjednávání a vedení obchodních rozhovorů
  • Hodnocení a asertivní komunikace
  • Marketing a strategické řízení
  • Timemanagement
  • Firemní kultura

 

časová dotace: 120 hodin

 

cena: 11 500 CZK

cena: kurz pro max. 3 účastníky: 18 000 CZK/osoba

individuální kurz: 35 000 CZK

 

v ceně: studijní materiály, káva, čaj

 

pro individuální zájemce

 

jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací

 

 

 

Jak se přihlásit:

telefonicky: 777 327 155

e-mailem: 

registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací.