Montér suchých staveb

   
Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy suchých podlah Číst výkres a popsat konstrukci
b Popsat konstrukční systémy a fyzikální požadavky na suché podlahy Písemně nebo slovně
c Připravit podklad Praktické předvedení s vysvětlením
d Zhotovit vyrovnávací a izolační vrstvu Praktické předvedení s vysvětlením
e Zhotovit nášlapnou vrstvu suché podlahy ze sádrokartonových desek Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést povrchovou úpravu podlahových desek penetrací resp. přetmelením pro pokládku nášlapných vrstev z povlakových krytin, dlažby a dřevěných podlah Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsah
 • Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb, používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb, čtení prováděcích výkresů konstrukcí suchých staveb
 • Orientace v technologikých postupech montáže, konstrukce sucých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy
 • Návrh pracovních postupů, volba materiálu, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb
 • Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn
 • Výpočet spotřeby materiálu
 • Doprava a skladování meteriálu
 • Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
 • Dokončovací úpravy opláštění
 • Zhotovování nosných dřevěných a kovových konstrukcí stěn včetně jejich napojování
 • Opláštění stěn stavebních konstrukcí a stěn suchých staveb deskami
 • Instalace tepelné a zvukové izolace
 • Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podledech
 • Zhotovování instalačních příček a předsazených stěn
 • Upevňování předmětů na stěny a podhledy
 • Napojování stěn
 • Osazování zárubní a rámů
 • Opláštění nosníků a sloupů
 • Zhotovování nosných konstrukcí strpních pohledů
 • Opláštění stropních podhledů
 • Zhotovování podhledových systémů kazetových podhledů
 • Zhotovování obloukových konstrukcí a podhledů
 • Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstukcemi
 • Provádění suchých plovoucích podlah
Počet hodin teorie: 80
Počet hodin praxe: 220
Počet hodin celkem: 300
 
Cena za kurz: 30 000 Kč
Cena za zkoušku: 5 000 Kč