Montér zdicích systémů

Obsah:

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokomentaci
 • Orientace v pracovních postupech zdění predepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Návrh pracovních postpů zdění nosných stěn, příček, kleneb a komínů
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • Vytyčování konstrukčních prvků při provádění zednických prací
 • Vypočty spotřeby materiálu pro zdění
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
 • Zdění nosných stěn, volně stojícíh nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárůbní
 • Provádění svislých konstrukcí z betonu
 • Zhotovování a osazování výztužně jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
 • Betonování vodorovných konstrukcí z betonu a železobetonu
 • Zdění komínů jednovrstvých
 • Montáž (stavba) komínů vícevrstvých
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných  konstrukcí, překladů a schodišť
 • Obsluha strojních zařízení pro zednické práce
Počet hodin teorie: 60
Počet hodin praxe: 140
Počet hodin celkem: 200
 
Cena za kurz: 20 000 Kč
Cena za zkoušku: 5 000 Kč