Omítkář

Obsah

  • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
  • Orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
  • Návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
  • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
  • Výpočty spotřeby materiálu pro omítání
  • Provádění a opravy vícevrstvých omítek
  • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
  • Výroba malt ze suchých směsí
  • Obsluha strojních zařízení pro omítkářské práce
Počet hodin teorie: 30
Počet hodin praxe: 90
Počet hodin celkem: 120
Cena za kurz: 12 000 Kč
Cena za zkoušku: 5 000 Kč