Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku

akreditace: MSMT-6875/13-212/215

Kurz je určen především pro odborníky z praxe, například kuchaře, truhláře, kadeřnice, kosmetičky, maséry a další řemesla. Tito lidé ovládají svoji profesi, řemeslo a svoje znalosti a zkušenosti předávají (nebo předávat budou) dál - studentům, učňům nebo dospělým rekvalifikantům.  Dále je obsah kurzu určen všem, kdo mají zájem nahlédnout na aktuální otázky pedagogiky, pedagogické komunikace a psychologie.

Kurz nenahrazuje 200hodinové pedagogické minimum realizované na vysokých školách, ale  velmi rychle řeší absenci znalosti základů pedagogiky a psychologie pro nové zaměstnance nebo pro ty spolupracovníky, u kterých školy řeší praxi svých žáků.

místo konání:  Praha 5, náměstí 14. října nebo Brno, Králova 9

časová dotace: 40 hodin

cena: 8 100 CZK

pozn.: sleva pro skupinové objednávky

cíl kurzu:

 • objasnit předmět pedagogiky, její metody a význam
 • upozornit na nejdůležitější momenty vývoje pedagogiky
 • naučit se pracovat s cíli
 • vyjmenovat, rozlišit a aplikovat základní pedagogické principy
 • znát a umět uplatnit zásady pedagogické komunikace
 • seznámit se s technikami aktivního naslouchání a naučit se je používat
 • seznámit se s poruchami chování u dětí a mládeže
 • charakterizovat školskou soustavu ČR

forma:

prezenční studium ( workshop) a samostudium. Rekvalifikační kurz je veden moderními metodami - budete pracovat ve skupinách, diskutovat, řešit případové studie nebo si vyzkoušíte modelové situace, hru v rolích. Důležité je o poznatcích diskutovat, rozebírat je nejen s lektorem, ale i s kolegy. "Vyzkoušet si na vlastní kůži" nabízené metody a formy práce.

obsah vzdělávání:

Pedagogika - úvod do předmětu

 • předmět pedagogiky
 • metody pedagogiky
 • pojem výchova, její rysy, výchovné cíle
 • práce s cíli
 • pedagogické principy a jejich aplikace

Komunikace

 • techniky a aktivního naslouchání
 • nácvik těchto technik v modelových situacích

Struktura školské soustavy

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

 • psychické vlastnosti
 • temperamentové vlastnosti
 • typologie osobnosti
 • motivace
 • zájmy, hodnoty a postoje
 • specifika dospívání

Kompetence ve vzdělávání

Jak se přihlásit:

telefonicky: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací

 

 


 

 


 

 


 

Diskusní téma: Jsou dnešní děti méně manuálně zručné? A pokud ano, vadí to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

 

Jak se přihlásit:

 • telefonicky:  777 327 155
 • e-mailem: 

registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací.

 • on-line

 

Přihláška