Personalista (kód: 62-007-N)

Akreditace MŠMT:20358/2013-1/517

Připravte se s našimi zkušenými lektory na profesní dráhu odborníky na řízení lidských zdrojů.

Obsah kurzu:

  • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě¨
  • Využívání prostředků výpočetní techniky
  • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, Bozp a PO ve firmě
  • Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Zajišťování náborových činností
  • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Organizování kolektivního vyjednávání

časová dotace: 120 hodin

cena při obsazeném kurzu: 16.500Kč

__________________________________

cena kvalifikační zkoušky: 5.000Kč

 

 
 

Aktuální termíny:

10.3. - 15.5.2014  (celodenní semináře, vždy v pondělí a úterý)

v Brně, Králova 9

Praha 5:  29.4. - 12.6.2014

 

 

Název formuláře

Přihláška