Projektový manažer

K firemním procesům patří i strategické plánování, jehož prostředkem je vždy určitý projekt, na němž firma pracuje. Úkolem projektového manažera je zajistit veškerý chod spojený s realizací a řízení projektů. Dokázat mezi všemi projekty zvolit pro firmu projekt zásadní, rozfázovat jej, podílet se na všech procesech projektu a k tomu všemu mít i patřičné osobnostní charakteristiky, kterými je projektový manažer specifický. Taktéž zpracovávání žádostí o dotační tituly v rámci projektů EU, jsou dnes již nezbytností každého projektového manažera.

Je Vám tvorba projektů blízká a rádi byste se v této oblasti mnohému naučili? Pak je náš kurz s názvem „Projektový manažer“, vhodným kurzem právě pro Vás.

akreditace MŠMT 14601/10-24/449

témata:

  • Problematika BOZP
  • ČR jako součást EU
  • Management
  • Procesy projektového managementu
  • Fáze projektu
  • Osobnost projektového manažera
  • Výběr a tvorba projektů
  • Specifické oblasti integrovaného řízení projektů.

 

pro koho je kurz určen: pro ty, kteří se chtějí v oblasti managementu specializovat na tvorbu, realizaci a řízení projektů a ty, kteří mají zájem naučit se zpracovávat žádosti o dotační tituly. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání a alespoň elementární znalosti práce s PC

časová dotace: 150 hodin

 

 

cena: 13 500 CZK

cena: kurz pro max. 3 účastníky: 20 000 CZK/osoba

individuální kurz: 42 000 CZK

 

v ceně: materiály, káva, čaj a zapůjčení notebooku

 

jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací