Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

(kód: 62-012-R)

Personalista - specialista se na kurzu seznámí s moderními hodnotícími systémy a dokáže je aplikovat v praxi. 

Obsah kurzu:

  • Využívání hodnotících systémů
  • Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců
  • Vytváření systémů odměňování
  • Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod
  • Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců

časová dotace: 50 hodin

cena při obsazeném kurzu: 8.500Kč

cena pro max 3 účastníky: 12.000 Kč

Jak se přihlásit:

telefonicky: 775 551 124, 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

on-line: viz přihláška vpravo