Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců (kód: 62-014-R)

Úkolem odborníka na lidské zdroje zaměřeného na vzdělávání je rozvíjet potenciál zaměstnanců ku prospěchu jich samotných i ku prospěchu firmy. Specialista koordinuje vzdělávání v souladu s kariérním růstem zaměstnance, který sladí s dlouhodobou strategií firmy

Obsah kurzu:

  • Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy
  • Stanovení požadavků na pracovní pozici
  • vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců
  • Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
  • Sestavení vzdělávacího plánu
  • Vyhodnocení efektivity vzdělávání


časová dotace: 50 hodin

cena přiobsazeném kurzu: 8.500Kč

________________________

cena za zkoušku: 5.000Kč

 

Přihláška