Účetnictví (s využitím PC)

Připravili jsme pro Vás kurz, ve kterém Vám nabízíme naučit se v oblasti účetnictví vše, co je potřeba. Od základního účetnictví, jež osahuje účetní zákony, znalost a tvorbu účetních dokladů, přes problematiku mezd a daní až k pojmu BOZP. Součástí kurzu je v neposlední řadě i práce v účetním programu, kde si názorně vyzkoušíte nejen práci se samotným programem, ale také různé účetní příklady z praxe, které jistě dále upotřebíte.

Přijďte si rozšířit vzdělání a přihlaste se na náš kurz s názvem „Účetnictví (s využitím PC)“.

akreditace: 11542/11-24/394

obsah: 

Základy účetnictví – I. část

 • Zákon o účetnictví                                

 • Účetní doklady                                    

 • Majetek podniku a jeho zdroje  financování                                          

 • Základy účetnictví                           

o    Rozvaha

o    Aktiva, pasiva

o    Rozvahové účty

o    Náklady, výnosy

o    Výsledkové účty

o    Výsledovka

o    Podvojný zápis

o    Syntetická a analytická evidence

 • Základy účtování v příkladech           

o    Směrná účtová osnova, účtový rozvrh

o    Jednotlivé účtové třídy

Základy účetnictví  - II. část

 • Zásoby (členění, pořízení, vyřazení, inventarizace)                                      

 • Dlouhodobý majetek (pořízení, vyřazení, odpisy, evidence DM)                      

 • Mzdy (výpočty, účtování, dokumentace)                                                   

 • Krátkodobý finanční majetek           

 • Zúčtovací vztahy                              

o    Odběratelé

o    Dodavatelé

o    Zálohy

o    Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

o    Pohledávky a závazky ke společníkům

o    Daně a dotace

 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky                                                        

 • Náklady a výnosy (daňová uznatelnost/neuznatelnost)         

 • Finanční leasing                               

 • Hospodářský výsledek                

o    Uzávěrka

o    Závěrka

o    Souvislý příklad

 • Daně                                                

o    Přímé daně

o    Nepřímé daně

 • Daňová evidence                               

Praxe na účetním programu                      

 • Základy využití PC v účetnictví

 • Seznámení se SW 

 • Jednotlivé moduly SW

 • Nácvik praktických příkladů

 • Uzávěrka, závěrka 

Problematika BOZP

 

časová dotace: 170 hodin

 

cena: 15.500 Kč/ kurz otevřen při minimálním počtu účastníků  - 5 osob

 

 

 

 

 

termín: 3.2.2014

Kurz bude 2 x do týdně, a to každé pondělí a ve středu od 15.30 - 19.30 hod

místo konání: Brno, Králova 9

Přihláška