Zedník (kód: 36-020-H)

Projděte s námi teorii a vyzkoušejte praxi ve stavební firmě. Učte se od odborníků s mnohaletou praxí a získejte kvalifikaci pro svoje zaměstnání.

akreditace: 31334/11-24/891

obsah:

 • Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
 • Orientace s pracovních postupech zdění předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • orientace v pracovních postupech omítkářských prací předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty
 • Návrh pracovních postupů zdění nosných stěn, volně stojícíh pilířů, příček a komínů
 • návrh pracovních postupů omítkářských prací, včetně konečné úpravy povrchu omítek
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • Vytýčování konstrukčních konstrukčních prvků při provádění zednických prací
 • Výpočty spotřeby materiálu pro zdění a omítání
 • Provádění vícevrstvých omítek
 • Provádění a opravy tenkovrstvých omítek
 • Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých směsí
 • Zdění nosných stěn, volně stojícíh nosných pilířů a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní
 • Provádění svislých konstrukcí z bětonu
 • Zhotovování a osazování výztuže jednoduchých železobetonových konstrukcí vyráběných na stavbě
 • Betonování vodorovných konstrikcí z betonu a železobetonu
 • Zdění komínů jednovrstvých
 • Stavění komínů vícevrstvých
 • Osazování prefabrikátů montovaných vodorovných konstrukcí, překladů a schodišť
 • Obsluha strojních zařízení pro zednické práce a omítkářské práce

časová dotace: 300 hodin, z toho 220 hodin praktické výuky

cena kurzu: 30 000 Kč

cena kvalifikační zkoušky: 5 000Kč

jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací

 

 

Nejbližší termín: 3.3. - 29.5.2013

místo: Kyjov, Nerudova 246

 

 

Začněte individuálně - kdykoliv a získejte praxi ve stavební firmě!

Přihláška

 

Jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací.