Zhotovitel zateplovacích systémů

akreditace: 31334/11-24/891

témata:  

 •  Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci a technických listech pro zateplování budov, čtení prováděcích výkresů zateplovacích systémů budov
 •  Orientace v normách a předpisech pro zateplování budov
 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek zateplování obvodového pláště budov kontaktními systémy
 • Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky
 • Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro zateplovací práce
 • Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracování
 • Výpočty zateplovaných ploch a spotřeby materiálů
 • Příprava podkladu pro zateplovací systémy
 • Zateplování obvodového pláště budov kontaktním systémem
 • Provádění povrchových úprav kontaktního zateplovacího systému omítkami včetně barevných nátěrů
 • Zateplování vodorovných konstrukcí – podlah a stropů
 • Zateplování podzemních částí budov a soklů

časová dotace: 200 hodin, z toho 150 hodin praktické výuky

cena: 27 000Kč

vena kvalifikační zkoušky: 5 000Kč

jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací

 

 

 

Začněte individuálně - kdykoliv a získejte praxi ve stavební firmě!

 

Nejbližší termín: 3.3. - 2.5.2013

místo: Kyjov, Nerudova 246

  

Jak se přihlásit:

telefonicky: mob.: 777 327 155

e-mailem: registrace@amsolvo.cz

Na stejných kontaktech získáte také více informací.