Zkoušky z profesní kvalifikace

 
 
Víte, že můžete na zkoušku i bez předchozího absolvování kurzu? Pokud rádi studujete sami, či máte dostatečné znalosti z předchozí praxe, pro Vás je určena zkouška, která Vám umožní získat certifikát o jejím úspěšném vykonání.

Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací má stejně jako výuční list statut veřejné listiny – prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Více viz https://www.narodnikvalifikace.cz/caste-dotazy/$1793

Nabízíme Vám realizaci zkoušek podle zákona č. 179/2006 sb., a to v těchto profesních kvalifikacích.  Přihlášku lze podat nejpozději 7 pracovních dnů před vyhlášeným termínem.

Pro účastníky našich kurzů nabízíme výrazné slevy na zkoušku, někdy až 50%. Pro více informací o kurzu klikněte na příslušnou kvalifikaci. 

 

prihlaska_ke_kvalifikacni_zkousce.doc.docx (17,8 kB

Přihlášku vyplňte - důležité jsou všechny kolonky, poté

a) naskenujte a zašlete na adresu registrace@amsolvo.cz, v předmětu PROFESNÍ ZKOUŠKA

nebo

b) odešlete poštou na adresu AM Solvo,s.r.o., náměstí14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Neváhejte nás kontaktovat na uvedeném e-mailu nebo telefonu 777 327 155 s případnými dotazy

Fotogalerie: Zkoušky z profesní kvalifikace