E-learning

28.06.2012 22:20

 

 

 E-learning jako podpora výuky - komplex

 

2.     Obsah  - podrobný přehled témat výuky:

1. Úvod do e-learningu

2. LMS systémy a jejich integrace do informačního systému školy

3. LMS Moodle jako portál pro školní e-learning a mezipředmětovou kooperaci

a. Základní prostředí systému Moodle

b. Typy učebních materiálů a tvorba interaktivního učebního dokumentu

c. Typy elektronických testů a jejich tvoření

d. Pracovní skupiny a diskusní fóra jako podpora projektového vyučování

e. Tvorba dokumentů standardu SCORM aneb učebnice, která sama oznámkuje

f. Odevzdávání žákovských prací prostřednictvím LMS

g. Moodle jako elektronická knihovna školy

h. Správa uživatelů a konfigurace systému

4. Utility pro snadnou výrobu poutavých kurzů a jejich implementace do LMS Moodle. Hot Potatoes, Eclipse Crossword, Adobe Captivate a další.

 

3.     Forma:

kurz

4.     Vzdělávací cíl:

 Kurz je určen pro aktivní pedagogy, kteří chtějí plně využít možností současných informačních technologií za účelem zefektivnění výuky svého předmětu pomocí poutavých interaktivních prezentací, elektronických testů, videí, zvukových (poslechových) souborů, křížovek, hádanek, kvízů a dalších technik, které vedou k cílené podpoře aktivizačních metod při výuce. Použité metody zároveň umožňují efektivnější komunikaci mezi učitelem a žákem v rámci metod konstruktivistické pedagogiky.

Další cílem je představit aplikace, které zcela podléhají licencím typu GNU – GPL, tj. nepředstavují pro školy žádnou finanční zátěž a k jejich provozu postačí běžné počítačové vybavení.

 

5.     Hodinová dotace + vzdělávací cíl :

16 hodin

 - naučit se využívat možností současných informačních technologií za účelem zefektivnění výuky svého předmětu

 - cíleně používat poutavé interaktivní prezentace, elektronické testy, videa, zvukové ( poslechové) soubory, křížovky, hádanky, kvízy a další techniky

 - analyzovat nejvhodnější aktivizační metody při výuce

 - srovnat tyto metody s dosud užívanými a porovnat je také z hlediska efektivnější komunikace mezi učitelem a žákem

 - seznámit se s finančními možnostmi aplikací (aplikace, které jsou v kurzu využívány, zcela podléhají licencím typu GNU – GPL, tj. nepředstavují pro školy žádnou finanční zátěž

 

10.                    Materiální a technické zabezpečení

Vybavená učebna, zkušební server, materiály ve formě návodů, e-learning, skripta

 

11.                    Způsob vyhodnocení akce:

 

Evaluační dotazníky,  osvědčení o absolvování.