Obchodní podmínky

13.06.2016 14:02

Obchodní podmínky

Osobní údaje 

Vyplněním formuláře nebo odesláním údajů e-mailem souhlasí účastník s podmínkami uvedené vzdělávací nebo poradenské akce a s využitím zpracování odobních údajů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb,. o ochraně osobních dat, v platném znění. Údaje na přihlášce budou použity pro vystavení osvědčení a písemná přihláška bude v souladu se spisovým a skartačním řádem zlikvidována.

Storno podmínky

Přihláška se považuje za závaznou, lze ji zrušit pouze ze závažných důvodů, a to vždy písemně, nejpozději 14 dnů před konáním akce. Poté bude účastníkovi účtován storno poplatek:

  • 10 - 4 dny před konání akce - 20% z ceny akce
  • 3 - 2 dny před konáním vzdělávací nebo poradenské aktivity - 50% z ceny akce
  • 1 den před a v den konání - 100% z ceny akce 
  • zájemce o kurz, který požaduje dokumenty pro úřad práce a tyto neodevzdá, nezažádá o kurz a neoznámí tuto skutečnost vzdělávacímu zařízení 15 dnů před zahájením kurzu, je povinen uhradit náklady spojené s administrací dokumentů a především rezervací místa na kurzu ve výši 1500 Kč.

Účastník za sebe však může vyslat náhradu a o této skutečnosti infromuje předem z důvodu přípravy podkladů pro osvědčení.

Platba

V den zahájení kurzu, semináře či poradenské aktivity je předána účastníkovi faktura, splatnost obvykle 10 dnů. Platba předem může být vyžadována v případě dlouhodobých kurzů.