Zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací může proplatit i úřad práce

04.06.2012 20:16

 

 

„Zákon 435/2004  Sb.  říká,  že  rekvalifikaci  může  provádět  pouze vzdělávací instituce s akreditací. Mezi tato zařízení patří i vzdělavatelé, kteří připravují zájemce ke zkouškám  z profesních  kvalifikací  podle Národní soustavy kvalifikací. Je ale důležité vědět, že úřad práce proplatí zkoušku, jen pokud je nedílnou součástí vzdělávacího kurzu,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer projektu NSK2 a dodává: „Pevně věříme, že se nám do budoucna podaří v zákoně prosadit i samostatné proplácení zkoušky.“

Pokud si zájemce o práci vybere svůj ideální rekvalifikační kurz, úřad práce uzavře dohodu jak s ním, tak s vybraným rekvalifikačním zařízením. „Samotná rekvalifikace i zkouška jsou proplaceny až v momentě předložení dokladu o jejich úspěšném absolvování, úřad práce to hradí přímo rekvalifikačnímu zařízení,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa. Úřad práce může poskytnout příspěvek na úhradu nutných prokázaných výdajů.

Projekt Národní soustava kvalifikací umožňuje občanům získat osvědčení o získaných znalostech a dovednostech, které je uznávané jako veřejná listina, má tedy stejnou váhu jako například vysvědčení, výuční list, či občanský průkaz. V situaci, kdy občan postrádá doklad o kvalifikaci v daném oboru, nebo nedokončil střední školu, tak nemusí znovu chodit do školy. Stačí se přihlásit ke zkoušce a dokázat, že ovládá znalosti a dovednosti v daném oboru. Cena za přihlášení ke zkoušce se pohybuje v rozmezí několika tisíc korun podle náročnosti povolání.

 

In: https://www.facebook.com/notes/vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-a-pr%C3%A1ce/zkou%C5%A1ku-podle-n%C3%A1rodn%C3%AD-soustavy-kvalifikac%C3%AD-m%C5%AF%C5%BEe-proplatit-i-%C3%BA%C5%99ad-pr%C3%A1ce/443729315656323