Mediace

Mediace

Trápí Vás problém z oblasti

 • rodinné (děti - rodiče, vícegenerační spory, manželské neshody...)

 • porovzvodové (ujednání, spory o děti...)

 • sousedské

 • dědické

 • zaměstnanecké

 • obchodní

 • ...

Zkuste jej řešit pomocí mediace

což je kultivovaná a rychlá aktivita, při které třetí neutrální strana, mediátor, napomáhá k dosažení dohody. Tato je vyvážená (zohledňuje zájmy obou stran) reálná, konkrétní, časově vymezená, dosažitelná a měřitelná.

Nejste si jistí, zda je mediace pro Vás vhodná?

 • chcete Vy i druhá strana přikročit k diskusi o příslušných zájmech a cílech?

 • chcete se pokusit hledat pozitivní řešení?

 • máte  zájem na dosažení trvalého výsledku a dlouhodobé dohody?

 • ztrpčuje Vám dosavadní stav život?

 • pokud jste odpověděli alespoň na tři předchozí otázky  kladně, neváhejte číst dál:

Jak mediace probíhá:

 • postupné přiblížení jednotlivých stanovisek obou stran

 • společné hledání možných nápadů a jejich posouzení

 • výběr takových řešení, která budou vyhovovat co nejvíce oběma stranám

 • převedení výsledků diskusí do návrhu dohody (nejlépe v ucelené písemné podobě)

 • sestavení textu dohody

 • jedno mediační sezení probíhá nejméně dvě -  tři hodiny

 • někdy je zapotřebí více takových mediačních sezení

 • kterákoliv ze stran má kdykoliv právo jednání ukončit

 • na počátku jednání dojde k dohodnutí termínu, místě schůzky a výši honoráře:

Co můžeme mediací získat:

 • čas - proces je oproti například soudním jednáním nepoměrně rychlejší

 • peníze - jedná se o řešení mnohem levnější

 • kvalitní dohodu, která problém bude řešit dlouhodobě a uspokojivě pro obě strany

 • sebevědomí pro řešení dalších možných obtížných situací v budoucnu - garantem výsledku jste přeci Vy, mediátor je Váš průvodce...

 • vědomí do budoucna, že existuje mediace, tedy pomoc, která Vám ponechává právo a prostor dohodnout se tak, aby Vám výsledek vyhovoval

 • možnost nadále být, pracovat či přátelit se (a možná na znatelně kvalitnější úrovni) s člověkem, se kterým právě řešíte obtížnou situaci

 • řešení nelehké životní situace v nestresujícím prostředí, moderním a kultivovaným způsobem

 • především: výsledek tohoto řešení máte pevně pod kontrolou - nerozhodují za Vás jiní

Jak poznáme, na koho se obrátit:

 • Váš mediátor by měl být řádně proškolen - to mu umožňuje vést proces tak, aby byl stranám maximálně ku prospěchu

 • doporučujeme vybrat si mediátora s platnou akreditací  - to znamená, že mediátor je nejen proškolen, ale složil také řádné zkoušky

Kde mediace probíhá:

 • obvykle v neutrálním prostředí mediačního centra

 • lze se dohodnout i jinak