Mentoring

Mentoring

Když Télemachos, jak praví báj o Odysseovi, odjížděl do války s Trójany, pověřil Mentóra správou domu a vzděláním syna. "Řekni mu všechno, co znáš," požádal jej při svém odjezdu. Tak se zavedl pojem mentor a mentoring.

Mentorem moderní doby byl Mike Sprecklen, kouč neporazitelného veslařského páru Holmes a Redgrave. " nevěděl jsem, co mám dělat. Naučil jsem je všemu, co jsem sám uměl, pokud šlo o techniku veslování," prohlásil Sprecklen na konci kurzu koučování. "Teď ale mohu jít dál, protože oba mohou pociťovat věci, o kterých nemám ani ponětí." Sprecklen začal při práci s oběma veslaři využívat jejich zkušenosti a postřehy mnohem víc, než svoje vlastní. Dobré koučování, a tudíž i dobré mentorování, může a mělo by koučovanému zaručit vyšší výkonnost, než umožňuje koučovo nebo mentorovo poznání. 1)

 

Co tedy můžeme očekávat od mentoringu?

 • podporu zkušenějšího kolegy v roli experta, facilitítora, kouče, lektora...

Komu je mentoring určen?

 • novým zaměstnancům
 • vracejícím se po rodičovské dovolené nebo dlouhodobé nemoci
 • zaměstnancům přecházejícím na nové místo
 • zaměstanncům s reedesignem pracovního místa
 • manažerům
 • ...

Kdo metodu mentoringu může využívat?

 • školy, firmy, úřady...

Co zaměstnavateli zavedení mentoringu přinese?

 • systém podporující a slaďující práci manažerů a personalistů
 • zaměstnance

podporující strategické firemní cíle

respektující firemní kulturu

co snáze přistupují na změny (protože jim rozumí...)

 • systém, který může předcházet negativním jevům, resp. řešit je ( syndrom vyhoření, mobbing a další)
 • efektivní řízení talentů
 • výraznou úsporu financí plynoucí ze všech výše uvedených přínosů

 

Co nabízíme:

1. zavedení systému metoringu

tj.

 • proškolení interních mentorů
 • tvorba systému dle požadavků zadavatele
 • tvorba materiálů

2. audit stávajícího systému

tj.

 • posouzení efektivity
 • návrh opatření

3. nabídka externího mentoringu ve vybraných oborech

 • vhodné pro menší firmy, úřady a školy
 • tam, kde nezvažují zavedení systému mentoringu, ale využijí jej příležitostně, např. pro své klíčové zaměstnance

 

 

 

 

 

 

1) WHITMORE,J: Koučování. Praha 2011, MANAGEMENT PRESS, ISBN: 978-80-7261-209-3