Personální poradenství

Personální poradenství

Nabídka personálních činností 

např.

 • analýza pracovních míst
 • získávání a výběr pracovníků
 • orientace a typologie pracovníků
 • hodnocení pracovníků
 • řízení organizace práce
 • řízení pracovních vztahů
 • péče o pracovníky

 

Nabídka vzdělávání

 

 • analýza potřeb a plánování vzdělávání
 • tvorba vzdělávacího plánu
 • realizace vzdělávání s ohledem na konkrétní potřeby firmy ( aktuální i strategické)
 • mentoringová podpora
 • zaškolení interního lektora a aktivní spolupráce s ním
 • efektivní zpětná vazba ze všech vzdělávacích aktivit
 • smysluplné propojení obou činností ( personalistika a vzdělávání) znamená strategické řízení lidských zdrojů

 

Výhoda pro Vás a Vaši firmu

 

 • vzdělávání je ušito na míru Vaší firmy ( analýza vzdělávacích potřeb)
 • vzdělávání není nahodilé
 • z uskutečněného semináře získají Vaši zaměstnanci maximum ( opakovací semináře, písemné materiály, internetová podpora, možnost e-mailových dotazů, diskuzní skupiny, mentoringová podpora…)
 • nemáte ( neplatíte) vlastní personální oddělení, ale užíváte výhod firmy – takříkajíc na telefon- firmy, která je schopna poradit a vyřešit otázky týkající se například zhoršených vztahů mezi zaměstnanci, potřebou konzultovat systém odměn, motivaci zaměstnanců, výběr nových pracovníků, zaškolení brigádníků či nových zaměstnanců …)
 • firmám s malým počtem zaměstnanců nabízíme možnost přihlásit své zaměstnance na naše akce – cena je potom mnohem nižší než organizovat interní firemní školení
 • spolupracující firmy mohou jako členové klubu AM využívat benefity pro své zaměstnance
 • budeme pro Vás sledovat výzvy z vhodných dotačních titulů
 • vždy budete přesně vědět, co Vás poptávaná aktivita bude stát