Zakázkové vzdělávání

Zakázkové vzdělávání

Firmám, úřadům a školám nabízíme vzdělávání na zakázku. Ta se realizuje dle konkrétního zadání, obecně ale můžeme říci, že probíhá v těchto fázích:

 1. Strategická a situační analýza
 • Umožní zjistit současný stav a znovu definovat, specifikovat potřeby
 • Nastavit i další systém – plánování seminářů, jejich realizace a vyhodnocení  - s maximálním ohledem na současné potřeby úřadu
 • Zodpovědnost za analýzu a plnění závěrů, které z ní plynou, nese koordinátor zakázky
 • Analýza bude zpracována písemně a poskytnuta lektorům i zadavateli

 

 1. Informativní schůzky

 

       3. Činnost koordinátora

 • Před seminářem proběhne informativní schůzka
 • Cílem bude zpřesnění zakázky – opět na základě aktuální situace úřadu a případně na základě vyhodnocení a zpětné vazby předchozích seminářů (vyhodnocení volby metod, zapojení účastníků, hodnocení přínosu pro zaměstnance a jejich osobní růst, pro rozvoj a cíle úřadu…)
 • Zodpovědnost za organizaci, průběh a zpracování výsledků bude mít koordinátor zakázky  ve spolupráci s  lektorem konkrétního semináře
 • Písemný zápis z informativní schůzky dá k dispozici lektor semináře koordinátorovi – pro potřeby navazujících seminářů a pro zpracování vyhodnocení, písemné vyhodnocení bude mít k dispozici rovněž zadavatel
 • Smyslem těchto kroků je
  • vyjasnění a převedení vize do přesných a konkrétních cílů
  • propojenost jednotlivých seminářů navzájem
  • provázanost s firemními vizemi a strategickým plánováním
  • sladění těchto cílů s osobními cíli osobnostním a sociálním růstem zaměstnanců
  • propojení cílů na všech úrovních
  • zdokonalení zpětné vazby a tím zefektivnění vzdělávání
  • ke zvýšení efektivity investic do rozvoje lidských zdrojů, a to nejen v rámci tohoto konkrétního projektu, ale trval

Cílem a maximální snahou je respektovat chod úřadu nebo firmy. Časový harmonogram jednotlivých seminářů bude tedy v co nejširší míře sladěn dle jejích potřeb.

 • Koordinátor spoluvytváří harmonogram a maximálně respektuje zadání
 • Flexibilně reaguje na vzniklou situaci a je schopen změnit termíny tak, aby nebyla narušena kontinuita výuky a cíle úřadu
 • Hodnocení na závěr vzdělávací aktivity považuje za naprosto nedostačující, proto

průběžně sleduje a vyhodnocuje plnění daných cílů

 1. Vedení evidence a certifikáty
 • Samozřejmostí je vedení evidence účastníků, písemná evaluace každé vzdělávací aktivity a vydávání osvědčení
 • Materiály budou k dispozici zadavateli, certifikáty se vydávají bezprostředně po vzdělávací aktivitě
 • Archivace všech dokumentů dle Zadávací dokumentace