NABÍDKA 

otevřených seminářů v našich prostorách nebo realizace na míru, tzv. semináře pro sborovny. V současné době máme akreditovány desítky seminářů na aktuální témata. Pokud by ani tento výběr nestačil, připravíme pro vás seminář na míru včetně akreditace. 


Otevřené semináře

naši aktuální nabídku najdete na našich stránkách a přihlášeným zájemců ji pravidelně zasíláme.

Výhodou je aktivní přítomnost právě toho účastníka, který má o vzdělávání zájem, soustředění se na téma. Dotyčný není vyrušovaný aktuálním děním ve škole a má možnost získat nové informace nejen od vyučujících, ale také od kolegů z jiných škol.  Nevýhodou je  přizpůsobení se v čase a místě. 

Semináře pro sborovny 

v současné době často v rámci šablon MŠMT

Výhodou je spolupráce na tématech, časech i harmonogramu školení. Nevýhodou může být snaha "nechat proškolit" i ty zaměstnance, pro které dané téma není nejen zajímavé, ale ani přínosné... 

Mentoring

nabízíme semináře a výcvik, ale i externí mentoring pro zaměstnance

Mentoring může pomoci ve všech organizacích, kde přemýšlejí partnersky, nikoliv autoritativně. Může pomoci každému zaměstnanci, který nebude podporu z principu odmítat. A úspěšně realizovaný mentoring zcela jistě pomůže vztahům a atmosféře na pracovišti, vyučovacímu procesu, žákům a jejich rodičům. A tedy opět: učitelům a vedení školy...

Interní mentoring má velký význam pro začínající učitele. Pro řešení konfliktů či zvyšování pedagogických kompetencí, kariérní růst či prevenci syndromu vyhoření se z našeho pohledu a na základě zkušeností jeví jako vhodnější externí mentoring.