ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Jezdíte s dětmi na zotavovací akce? Potom úspěšné absolvování našeho kurzu je podmínkou pro vykonávání funkce zdravotníka. Kurz je určen zejména pro pro pedagogické pracovníky, vedoucí dětských skupin, chůvy, pro rodiče, pro všechny, kteří tuší, že je dobré mít opravdu dobé znalosti, v problematice první pomoci. 

Obsah:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zásady bezpečnosti při poskytování první pomoci 

Práce zdravotníka během zotavovací akce 

Základy fyziologie 

Základy zdravotnické dokumentace 

Kardiopulmonální resuscitace 

Krvácení 

Šok 

Poruchy vědomí 

Úrazy teplem a chladem 

Úraz elektrickým proudem 

První pomoc při tonutí 

Rány 

Obvazové techniky 

Poranění pohybového aparátu a hlavy 

Poranění hrudníku a břicha 

Otravy, alergické reakce 

Transport a polohování raněných 

Neúrazové urgentní stavy 

Péče o nemocného 

Hygiena a epidemiologie 

Vybavení lékárny 


Termín: 16. - 18.9. a 21. - 23.10

časy: pátek: od 14,oo do 17,15, 

sobota: 8,30 - 15,oo

místo konání: Školská 32, Praha 1

Cena: 5.000Kč